สายด่วน Hotline 24 ชั่วโมง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว (สำหรับคนไทย) โทร. ๑๗๖ ๖๗๕๑ ๒๗๑๔

ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

5 พ.ค. 2564

มาตรการกักตัวสำหรับผู้เดินทางชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย

16 เม.ย. 2564

การยื่นเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Vaccination Certificate) ประกอบการขอรับใบรับรองเข้าประเทศไทย (COE)

16 เม.ย. 2564

เที่ยวบินกลับประเทศไทยที่มีโควต้าสำหรับการกักตัวโดยภาครัฐออกค่าใช้จ่ายให้ (State Quarantine) ในเดือนพฤษภาคม 2564

29 ม.ค. 2564

ThailandPlus แอปพลิเคชั่นที่ต้องดาวน์โหลดก่อนเข้าประเทศไทย

20 เม.ย. 2564

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของชาวต่างชาติที่พำนักในมณฑลซานตง

16 เม.ย. 2564

โครงการประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อ "ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก"
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน - ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศดูทั้งหมด
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 1/2564 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง)

26 เม.ย. 2564

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 2/2564 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน

26 เม.ย. 2564

ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน - พนักงานจ้างเหมาบริการดูทั้งหมด
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 3/2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

26 เม.ย. 2564

ดูทั้งหมด
ประกาศกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ประจำปี 2564 (ฉบับล่าสุด ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2563)

21 ธ.ค. 2563

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันฉัตรมงคล

27 เม.ย. 2564

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันจักรี

31 มี.ค. 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การออกหนังสือเดินทางและอัตราค่าธรรมเนียม ลงวันที่ 11 มี.ค. 2564

12 มี.ค. 2564

ประกาศการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา – Revised Fees for Visa Services

22 ก.พ. 2564

ดูทั้งหมด