🚨 เบอร์สายด่วนฉุกเฉิน สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว 🛎️ สำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในพื้นที่มณฑลซานตง 🆘❗ โทร. ๑๗๖ ๖๗๕๑ ๒๗๑๔ 

ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

27 มิ.ย. 2567

📌 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว 🙏 ขอเชิญชวนชาวไทยที่พำนักอยู่ในมณฑลซานตง 📝ลงทะเบียนคนไทยในต่างแดน ‎เพื่อประโยชน์ในการแจ้ง 🛎 ข่าวสารสำคัญของสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมถึง ℹ การให้บริการและคุ้มครองคนไทยในกรณีฉุกเฉิน‎ 👥🚨 โดยมีรายละเอียดตามแนบ ⬇

9 ก.ค. 2567

แนวทางการแจ้งความร้องทุกข์สำหรับคนไทยในต่างประเทศ ที่อาจตกเป็นเหยื่อของขบวนการอาชญากรรมออนไลน์

4 ก.ค. 2567

📣 ชาวไทยที่พำนักอยู่ในพื้นที่มณฑลซานตง สามารถสแกน QR Code นี้ เพื่อรับทราบ 📰 ข่าวสาร หรือกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ 😄

1 ก.ค. 2567

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวมาตรการตรวจสอบมือถือนักท่องเที่ยวของทางการจีน จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

14 มิ.ย. 2567

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอเชิญชวนชาวไทยในมณฑลซานตง เข้าร่วม‎กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ‎พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

10 มิ.ย. 2567

📣 ช่องทางประชาสัมพันธ์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว 📲
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวความเคลื่อนไหวมณฑลซานตงดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอแจ้งเวลาตอบคำถามทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการตรวจลงตรา เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 66 ดังนี้ 

4 ส.ค. 2566

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

21 พ.ค. 2567

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล

25 เม.ย. 2567

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันหยุดชดเชยวันจักรี และเทศกาลสงกรานต์

25 มี.ค. 2567

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 5/2567‎ เรื่อง ‎ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ‎ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง)‎

23 ก.พ. 2567

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันตรุษจีน

7 ก.พ. 2567

ดูทั้งหมด