สายด่วน Hotline 24 ชั่วโมง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว (สำหรับคนไทย) โทร. ๑๗๖ ๖๗๕๑ ๒๗๑๔

ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

17 พ.ย. 2563

บทความเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพฯ เรื่อง The Princess of Humanity

24 พ.ย. 2563

List of Semi-Commercial Flight to Thailand in December 2020

18 พ.ย. 2563

List of Alternative State Quarantine (ASQ) and Alternative Local Quarantine (ALQ) - 17 NOV 2020

17 พ.ย. 2563

แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนกรณีขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยผ่านระบบออนไลน์

12 พ.ย. 2563

List of Alternative State Quarantine (ASQ) Hotels and Alternative Local Quarantine (ALQ) Hotels - 10 NOV 2020

5 พ.ย. 2563

List of Alternative State Quarantine (ASQ) Hotels and Alternative Local Quarantine (ALQ) Hotels - 4 NOV 2020
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวความเคลื่อนไหวมณฑลซานตงดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ประจำปี 2564

17 พ.ย. 2563

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ประจำปี 2563

25 พ.ย. 2562

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (2)

15 ต.ค. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (1)

15 ต.ค. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 13/2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (2)

10 ก.ย. 2563

ดูทั้งหมด