สายด่วน Hotline 24 ชั่วโมง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว (สำหรับคนไทย) โทร. ๑๗๖ ๖๗๕๑ ๒๗๑๔

ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

5 พ.ค. 2564

มาตรการกักตัวสำหรับผู้เดินทางชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย

16 เม.ย. 2564

การยื่นเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Vaccination Certificate) ประกอบการขอรับใบรับรองเข้าประเทศไทย (COE)

29 ม.ค. 2564

ThailandPlus แอปพลิเคชั่นที่ต้องดาวน์โหลดก่อนเข้าประเทศไทย

8 มิ.ย. 2564

คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวไทยผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการภาพยนตร์สั้น “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก”

7 มิ.ย. 2564

List of Alternative State Quarantine (ASQ) - 4 JUN 2021

1 มิ.ย. 2564

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ประจำปี 2564 (ฉบับล่าสุด ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2563)

21 ธ.ค. 2563

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

7 มิ.ย. 2564

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

4 มิ.ย. 2564

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน

4 มิ.ย. 2564

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันฉัตรมงคล

27 เม.ย. 2564

ดูทั้งหมด