สายด่วน Hotline 24 ชั่วโมง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว (สำหรับคนไทย) โทร. ๑๗๖ ๖๗๕๑ ๒๗๑๔

ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

19 ต.ค. 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์นิตยสาร Lookwe ฉบับพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีน

5 ส.ค. 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “The Coronation of King Rama X: His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua” ฉบับภาษาอังกฤษ

4 ส.ค. 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตออนไลน์ให้กับชุมชนไทยในต่างประเทศทั่วโลก

3 ส.ค. 2563

ข่าวด่วนเพื่อโปรดทราบ ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563

20 ก.ค. 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องเที่ยวบินพิเศษ (เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ) ในวันที่ 14 ส.ค. 2563 ดังนี้

2 ก.ค. 2563

ข่าวด่วนเพื่อโปรดทราบ ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวความเคลื่อนไหวมณฑลซานตงดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (1)

15 ต.ค. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (2)

15 ต.ค. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 13/2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (2)

10 ก.ย. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 11/2563 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง) จำนวน 1 อัตรา

10 ก.ย. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 12/2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (1)

10 ก.ย. 2563

ดูทั้งหมด