ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ฯ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ฯ

Announcement on new e-visa service with stickerless visa

7 ก.ย. 2564

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ประจำปี 2564 (ฉบับล่าสุด ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2563)

21 ธ.ค. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 9 /2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

10 ก.ย. 2564

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 8 /2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

10 ก.ย. 2564

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 7 /2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (2)

10 ก.ย. 2564

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 6 /2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (1)

10 ก.ย. 2564

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

4 ส.ค. 2564

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

16 ก.ค. 2564

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

7 มิ.ย. 2564