ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ฯ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ฯ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (2)

15 ต.ค. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (1)

15 ต.ค. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 13/2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (2)

10 ก.ย. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 12/2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (1)

10 ก.ย. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 11/2563 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง) จำนวน 1 อัตรา

10 ก.ย. 2563

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

5 ส.ค. 2563

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในเทศกาลเรือมังกร

22 มิ.ย. 2563

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันแรงงานและวันฉัตรมงคล

27 เม.ย. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 9/2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

24 มี.ค. 2563