ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ฯ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ฯ

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ประจำปี 2565 (ฉบับแก้ไข 7 ตุลาคม 2565)

10 ต.ค. 2565

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

23 พ.ย. 2565

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

17 ต.ค. 2565

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 16/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

12 ต.ค. 2565

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

10 ต.ค. 2565

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ที่ 15/2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน จำนวน 2 อัตรา

6 ต.ค. 2565

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในโอกาสวันชาติจีน

23 ก.ย. 2565

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 14/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย รายละเอียดดังแนบ

16 ก.ย. 2565

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 13/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด รายละเอียดดังแนบ

16 ก.ย. 2565