ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ฯ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ฯ

📢 การยกเว้นการตรวจลงตราให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยพำนักในไทยได้ไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ‎‎2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567‎

14 ก.ย. 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอแจ้งเวลาตอบคำถามทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการตรวจลงตรา เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 66 ดังนี้ 

4 ส.ค. 2566

ประกาศ เนื่องด้วยปัจจุบันผู้ขอรับบริการด้านงานกงสุลกับสถานกงสุลใหญ่ฯ มีเป็นจำนวนมาก สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกประเภทเผื่อเวลาในการยื่นขอรับบริการแต่เนิ่น ๆ

5 พ.ค. 2566

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันไหว้พระจันทร์และวันชาติจีน

21 ก.ย. 2566

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 14/2566‎ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

11 ก.ย. 2566

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 13/2566‎ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

11 ก.ย. 2566

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 12/2566‎ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (2)

11 ก.ย. 2566

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 11/2566‎ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (1)

11 ก.ย. 2566

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 10/2566‎ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล

18 ส.ค. 2566