ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ฯ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ฯ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอแจ้งเวลาตอบคำถามทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการตรวจลงตรา เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 66 ดังนี้ 

4 ส.ค. 2566

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

21 พ.ค. 2567

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล

25 เม.ย. 2567

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันหยุดชดเชยวันจักรี และเทศกาลสงกรานต์

25 มี.ค. 2567

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 5/2567‎ เรื่อง ‎ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ‎ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง)‎

23 ก.พ. 2567

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันตรุษจีน

7 ก.พ. 2567

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 4/2567‎ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน

1 ก.พ. 2567

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 3/2567‎ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน

29 ม.ค. 2567

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 2/2567‎ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง) ‎จำนวน 1 อัตรา

26 ม.ค. 2567