ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ฯ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ฯ

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ประจำปี 2565

8 ธ.ค. 2564

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2 ส.ค. 2565

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

18 ก.ค. 2565

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

25 พ.ค. 2565

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันฉัตรมงคล

26 เม.ย. 2565

Thai e-Visa service will be temporarily unavailable from Friday 22 April 2022 to Monday 25 April 2022

11 เม.ย. 2565

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 6/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล

7 เม.ย. 2565

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 5/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

7 เม.ย. 2565

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

5 เม.ย. 2565