ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ฯ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ฯ

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ประจำปี 2564 (ฉบับล่าสุด ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2563)

21 ธ.ค. 2563

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันฉัตรมงคล

27 เม.ย. 2564

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันจักรี

31 มี.ค. 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การออกหนังสือเดินทางและอัตราค่าธรรมเนียม ลงวันที่ 11 มี.ค. 2564

12 มี.ค. 2564

ประกาศการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา – Revised Fees for Visa Services

22 ก.พ. 2564

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันตรุษจีน

26 ม.ค. 2564

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันปีใหม่

17 ธ.ค. 2563

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ประจำปี 2563

25 พ.ย. 2562

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (2)

15 ต.ค. 2563