สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การออกหนังสือเดินทางและอัตราค่าธรรมเนียม ลงวันที่ 11 มี.ค. 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การออกหนังสือเดินทางและอัตราค่าธรรมเนียม ลงวันที่ 11 มี.ค. 2564

12 มี.ค. 2564

79 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การออกหนังสือเดินทางและอัตราค่าธรรมเนียม ลงวันที่ 11 มี.ค. 2564

สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะยื่นคำขอทำหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว สามารถตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอได้ที่ https://qingdao.thaiembassy.org/ และนัดหมายเวลาล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ +86 (532) 6887 7038-39 ต่อ 1 ในวันและเวลาราชการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ