สายด่วน Hotline 24 ชั่วโมง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว (สำหรับคนไทยตกทุกข์ได้ยากเท่านั้น) โทร. ๑๗๖ ๖๗๕๑ ๒๗๑๔

ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

14 ก.ย. 2566

รับรองเอกสารไม่มีประวัติอาชญากรรม (ใบรับรองความประพฤติ) 👮🔎

13 ก.ย. 2566

รับรองเอกสารเรียนจบจากจีน 📜🧑‍🎓

13 ก.ย. 2566

👩‍🎓📚 สมัครวีซ่าเรียนต่อไทย ทำไมไม่ผ่าน? 🤷‍♂️

13 ก.ย. 2566

คนไทย 💗 คนจีน จดทะเบียนสมรสยังไง?

28 ส.ค. 2566

National Thai Language Day 2023‎

25 ส.ค. 2566

🔷 คนไทยในจีน ทำบัตรประชาชนยังไง 📝🔷
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวความเคลื่อนไหวมณฑลซานตงดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
📢 การยกเว้นการตรวจลงตราให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยพำนักในไทยได้ไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ‎‎2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567‎

14 ก.ย. 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอแจ้งเวลาตอบคำถามทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการตรวจลงตรา เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 66 ดังนี้ 

4 ส.ค. 2566

ประกาศ เนื่องด้วยปัจจุบันผู้ขอรับบริการด้านงานกงสุลกับสถานกงสุลใหญ่ฯ มีเป็นจำนวนมาก สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกประเภทเผื่อเวลาในการยื่นขอรับบริการแต่เนิ่น ๆ

5 พ.ค. 2566

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันไหว้พระจันทร์และวันชาติจีน

21 ก.ย. 2566

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 14/2566‎ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

11 ก.ย. 2566

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 13/2566‎ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

11 ก.ย. 2566

ดูทั้งหมด