สายด่วน Hotline 24 ชั่วโมง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว (สำหรับคนไทย) โทร. ๑๗๖ ๖๗๕๑ ๒๗๑๔

ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

25 ส.ค. 2564

ระบบ Phuket Swab Appointment System (PSAS) สำหรับนักท่องเที่ยวในโครงการ Phuket Sandbox ที่สนใจลงทะเบียนนัดหมายเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19

15 ก.ค. 2564

การเดินทางเข้า Samui Plus

9 ก.ค. 2564

ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับผู้มีสัญชาติไทย (ผ่านด่านทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

9 ก.ค. 2564

การเดินทางเข้า Phuket Sandbox

29 ม.ค. 2564

ThailandPlus แอปพลิเคชั่นที่ต้องดาวน์โหลดก่อนเข้าประเทศไทย

13 ก.ย. 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอเชิญชวนชาวไทยลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังธรรมะออนไลน์ โดยพระอาจารย์อุทัย ฌานุตฺตโม แห่งวัดป่าห้วยลาด จ. เลย ในวันศุกร์ที่ 17 ก.ย. 2564 เวลา 14.00 น. (เวลาจีน)
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวความเคลื่อนไหวมณฑลซานตงดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
Announcement on new e-visa service with stickerless visa

7 ก.ย. 2564

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ประจำปี 2564 (ฉบับล่าสุด ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2563)

21 ธ.ค. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 9 /2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

10 ก.ย. 2564

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 8 /2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

10 ก.ย. 2564

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 7 /2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (2)

10 ก.ย. 2564

ดูทั้งหมด