สายด่วน Hotline 24 ชั่วโมง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว (สำหรับคนไทย) โทร.๑๗๖ ๖๗๕๑ ๒๗๑๔

ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

5 ส.ค. 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “The Coronation of King Rama X: His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua” ฉบับภาษาอังกฤษ

4 ส.ค. 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตออนไลน์ให้กับชุมชนไทยในต่างประเทศทั่วโลก

3 ส.ค. 2563

ข่าวด่วนเพื่อโปรดทราบ ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563

20 ก.ค. 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องเที่ยวบินพิเศษ (เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ) ในวันที่ 14 ส.ค. 2563 ดังนี้

2 ก.ค. 2563

ข่าวด่วนเพื่อโปรดทราบ ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

1 ก.ค. 2563

Congratulatory Note from H.E. Mr. Don Pramudwinai, Foreign Minister of Thailand, to H.E. Mr. Wang Yi, State Council and Foreign Minister of China, on the Occasion of the 45th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between Thailand and China
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวความเคลื่อนไหวมณฑลซานตงดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ประจำปี 2563

25 พ.ย. 2562

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 11/2563 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง) จำนวน 1 อัตรา

10 ก.ย. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 12/2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (1)

10 ก.ย. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 13/2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (2)

10 ก.ย. 2563

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

5 ส.ค. 2563

ดูทั้งหมด