สายด่วน Hotline 24 ชั่วโมง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว (สำหรับคนไทย) โทร. ๑๗๖ ๖๗๕๑ ๒๗๑๔

ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

16 เม.ย. 2564

การยื่นเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Vaccination Certificate) ประกอบการขอรับใบรับรองเข้าประเทศไทย (COE)

16 เม.ย. 2564

เที่ยวบินกลับประเทศไทยที่มีโควต้าสำหรับการกักตัวโดยภาครัฐออกค่าใช้จ่ายให้ (State Quarantine) ในเดือนพฤษภาคม 2564

1 เม.ย. 2564

มาตรการด้านการกักตัวของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 เวลา 00.01 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

5 มี.ค. 2564

เที่ยวบินกลับประเทศไทยที่มีโควต้าสำหรับการกักตัวโดยภาครัฐออกค่าใช้จ่ายให้ (State Quarantine) ประจำเดือนเมษายน 2564

29 ม.ค. 2564

ThailandPlus แอปพลิเคชั่นที่ต้องดาวน์โหลดก่อนเข้าประเทศไทย

20 เม.ย. 2564

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของชาวต่างชาติที่พำนักในมณฑลซานตง
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงานดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
ดูทั้งหมด
ประกาศกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ประจำปี 2564 (ฉบับล่าสุด ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2563)

21 ธ.ค. 2563

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันจักรี

31 มี.ค. 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การออกหนังสือเดินทางและอัตราค่าธรรมเนียม ลงวันที่ 11 มี.ค. 2564

12 มี.ค. 2564

ประกาศการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา – Revised Fees for Visa Services

22 ก.พ. 2564

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันตรุษจีน

26 ม.ค. 2564

ดูทั้งหมด