วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ส.ค. 2565

| 55 view

ลงทะเบียนคนไทย

          สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอเชิญชวนชาวไทยที่พำนักอยู่ในมณฑลซานตง ลงทะเบียนคนไทยในต่างแดน เพื่อประโยชน์ในการแจ้งข่าวสารสำคัญของสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมถึงการให้บริการและคุ้มครองคนไทยในกรณีฉุกเฉิน ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏด้านล่างนี้ และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาสแกน/ถ่ายภาพแบบฟอร์มส่งไปยังอีเมล [email protected]

          ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และจะถูกนำมาใช้ในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของท่านเท่านั้น อาทิ กรณีที่ท่านต้องได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉิน การเตรียมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และการจัดทำแผนอพยพคนไทยในกรณีฉุกเฉิน

แบบฟอร์มสำหรับคนไทยที่พำนักในมณฑลซานตง_-_ก.พ._2565