Udon Thani International Horticultural Expo 2026‎

Udon Thani International Horticultural Expo 2026‎

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.พ. 2567

| 254 view

          จังหวัดอุดรธานีของไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก Udon Thani International Horticultural Expo 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2569 – 14 มี.ค. 2570 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารประกอบ

Info_Package_-_Udon_Thani_International_Horticultural_Expo_2026.pdf