หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง A Legacy For All: A collection of articles

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง A Legacy For All: A collection of articles

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ส.ค. 2565

| 256 view

          สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง A Legacy For All: A collection of articles โดยเป็นการรวบรวมบทความที่เผยแพร่ระหว่างปี 2563 - ปัจจุบัน เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์และสังคมไทย รวมทั้งในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2565 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือดังกล่าว ได้ที่ https://info.mfa.go.th/th/page/e-book