สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอแจ้งเวลาตอบคำถามทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการตรวจลงตรา เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 66 ดังนี้ 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอแจ้งเวลาตอบคำถามทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการตรวจลงตรา เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 66 ดังนี้ 

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ย. 2566

| 382 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอแจ้งเวลาตอบคำถามทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการตรวจลงตรา เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 66 ดังนี้                                         

              เช้า  ‎      10:30‎    ถึง    11:30 น.‎                     

              บ่าย ‎      14:00‎    ถึง    15:00 น.‎                     

‎                           16:00‎    ถึง    17:00 น.‎                     

 

หมายเหตุ เพื่อช่วยสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการให้บริการทุกท่านได้อย่างเต็มที่ ขอความร่วมมือ ดังนี้

  1. เอกสารที่ใช้ยื่นขอรับการตรวจลงตรา สืบค้นได้ที่ https://image.mfa.go.th/mfa/0/zRXD5eHZfx/ไฟล์กลาง_ปี_2566/Visa_Section_ปี_2566/Visa_types___Required_docs_2023.11_-_EN.pdf
  2. สถานะการตรวจลงตราที่ยื่นมาแล้ว ตลอดจนคำถามเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการตรวจลงตรา สามารถติดต่อได้ทางอีเมล [email protected]   
  1. ลิงก์คำถามที่พบบ่อย https://image.mfa.go.th/mfa/0/zRXD5eHZfx/ไฟล์กลาง_ปี_2566/Visa_Section_ปี_2566/Q_A_2023/Question_and_Answer_NOV2023_-_EN.pdf