ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 9 /2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 9 /2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

10 ก.ย. 2564

31 view

เอกสารประกอบ

ประกาศที่_9-2564_รับสมัคร_รปภ..pdf
แบบฟอร์มการสมัคร.pdf