ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 8 /2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 8 /2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

10 ก.ย. 2564

26 view

เอกสารประกอบ

ประกาศที่_8-2564_รับสมัครแม่บ้าน.pdf
แบบฟอร์มการสมัคร.pdf