ประกาศ เนื่องด้วยปัจจุบันผู้ขอรับบริการด้านงานกงสุลกับสถานกงสุลใหญ่ฯ มีเป็นจำนวนมาก สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกประเภทเผื่อเวลาในการยื่นขอรับบริการแต่เนิ่น ๆ

ประกาศ เนื่องด้วยปัจจุบันผู้ขอรับบริการด้านงานกงสุลกับสถานกงสุลใหญ่ฯ มีเป็นจำนวนมาก สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกประเภทเผื่อเวลาในการยื่นขอรับบริการแต่เนิ่น ๆ

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 พ.ค. 2566

| 162 view

Announcement_-_Visa_Section_Service

เอกสารประกอบ

Announcement_-_Visa_Section_Service.pdf