ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 4/2567‎ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 4/2567‎ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.พ. 2567

| 116 view

ประกาศที่_4-2567_-_ผลการคัดเลือก_เสมียน

เอกสารประกอบ

ประกาศที่_4-2567_-_ผลการคัดเลือก_เสมียน.pdf