ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 3/2567‎ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 3/2567‎ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ม.ค. 2567

| 100 view

ประกาศที่_3-2567_ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

เอกสารประกอบ

ประกาศที่_3-2567_ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์.pdf