ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 23/2566

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 23/2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 พ.ย. 2566

| 119 view

ประกาศที่_23-2566

เอกสารประกอบ

ประกาศที่_23-2566.pdf