ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 21/2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 21/2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2566

| 72 view

ประกาศที่_21-2566_-_ผลการคัดเลือก_BIC

เอกสารประกอบ

ประกาศที่_21-2566_-_ผลการคัดเลือก_BIC.pdf