ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 2/2567‎ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง) ‎จำนวน 1 อัตรา

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 2/2567‎ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง) ‎จำนวน 1 อัตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.พ. 2567

| 145 view

ประกาศที่_2-2567_รับสมัครผู้ช่วยดำเนินการ_ด้านการเมืองฯ

ประกาศที่_2-2567_รับสมัครผู้ช่วยดำเนินการ_ด้านการเมืองฯ_02  

 

 

 

เอกสารประกอบ

ประกาศที่_2-2567_รับสมัครผู้ช่วยดำเนินการ_ด้านการเมืองฯ_-_1.pdf
ใบสมัครงาน_-_2567.pdf
Application_Form_2024.pdf