ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 14/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย รายละเอียดดังแนบ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 14/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย รายละเอียดดังแนบ

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.ย. 2565

| 14 view

 

ประกาศที่_14-2565_ผลการคัดเลือก_พนง._รปภ.

 

 

 

เอกสารประกอบ

ประกาศที่_14-2565_ผลการคัดเลือก_พนง._รปภ..pdf

ประกาศใกล้เคียง

ประกาศใกล้เคียง