ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 13/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด รายละเอียดดังแนบ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 13/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด รายละเอียดดังแนบ

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.ย. 2565

| 212 view

 

ประกาศที่_13-2565_ผลการคัดเลือก_พนง._ทำความสะอาด

 

 

 

เอกสารประกอบ

ประกาศที่_13-2565_ผลการคัดเลือก_พนง._ทำความสะอาด.pdf

ประกาศใกล้เคียง

ประกาศใกล้เคียง