ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 12/2566‎ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (2)

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 12/2566‎ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (2)

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ก.ย. 2566

| 210 view

ประกาศที่_12-2566_-_รับสมัคร_ผู้ช่ายฝ่ายกงสุล_(2)_01 ประกาศที่_12-2566_-_รับสมัคร_ผู้ช่ายฝ่ายกงสุล_(2)_02  

เอกสารประกอบ

ประกาศที่_12-2566_-_รับสมัคร_ผู้ช่ายฝ่ายกงสุล_(2).pdf
ใบสมัครงาน.pdf