ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 12/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (2) รายละเอียดดังแนบ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 12/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (2) รายละเอียดดังแนบ

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.ย. 2565

| 18 view

 

ประกาศที่_12-2565_ผลการคัดเลือก_ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล_(2)

 

 

 

เอกสารประกอบ

ประกาศที่_12-2565_ผลการคัดเลือก_ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล_(2).pdf