ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 11/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (1) รายละเอียดดังแนบ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 11/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (1) รายละเอียดดังแนบ

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.ย. 2565

| 203 view

 

ประกาศที่_11-2565_ผลการคัดเลือก_ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล_(1)

 

 

เอกสารประกอบ

ประกาศที่_11-2565_ผลการคัดเลือก_ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล_(1).pdf