ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันจักรี

ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เนื่องในวันจักรี

31 มี.ค. 2564

47 view

เอกสารประกอบ

3._ประกาศหยุดวันจักรี_6_เม.ย._64_TH.pdf