ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 7 /2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (2)

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 7 /2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (2)

10 ก.ย. 2564

64 view

ประกาศที่_7-2564_ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล_(2)_-1

ประกาศที่_7-2564_ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล_(2)_-2

 

เอกสารประกอบ

ประกาศที่_7-2564_ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล_(2).pdf
แบบฟอร์มการสมัคร.pdf