ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 22/2566

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 22/2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ต.ค. 2566

| 238 view

ประกาศที่_22-2566_-_แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

เอกสารประกอบ

ประกาศที่_22-2566_-_แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน.pdf