ประกาศการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา – Revised Fees for Visa Services

ประกาศการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา – Revised Fees for Visa Services

22 ก.พ. 2564

55 view

เอกสารประกอบ

1._ประกาศปรับค่าธรรมเนียมวีซ่า_-_EN.pdf