สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ขอเชิญคนไทยในจีนเข้าร่วมฟังบรรยายออนไลน์ ในหัวข้อ “เครียดแต่สู้ไหว ฝึกวิชาใจรับมือโควิด-19”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ขอเชิญคนไทยในจีนเข้าร่วมฟังบรรยายออนไลน์ ในหัวข้อ “เครียดแต่สู้ไหว ฝึกวิชาใจรับมือโควิด-19”

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ส.ค. 2565

| 11 view

           สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับหอการค้าไทยในจีน โรงพยาบาลกรุงเทพ และ Member of BDMS ขอเชิญคนไทยในจีนเข้าร่วมฟังบรรยายออนไลน์ด้านการจัดการสุขภาพจิต ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในหัวข้อ “เครียดแต่สู้ไหว ฝึกวิชาใจรับมือโควิด-19” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันจันทร์ที่ 8 ส.ค. 2565 เวลา 14.00 - 16.30 น. (เวลาจีน) รายละเอียดปรากฏดังแนบ

 

สอท.ปักกิ่ง_-_ฝึกวิชาใจรับมือโควิด-19

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ