ไตรมาสแรกของปี 2565 การนำเข้าและส่งออก การค้าต่างประเทศของมณฑลซานตง มีมูลค่า 710,650 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของประเทศ

ไตรมาสแรกของปี 2565 การนำเข้าและส่งออก การค้าต่างประเทศของมณฑลซานตง มีมูลค่า 710,650 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 มิ.ย. 2565

| 652 view

จากการแถลงข่าวของสำนักงานโฆษกประจำรัฐบาลมณฑลซานตง ปริมาณการนำเข้า-ส่งออกด้านการค้าต่างประเทศของมณฑลซานตงในไตรมาสแรกปี 2565 มีมูลค่ากว่า 710,650 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าการเติบโตโดยรวมของประเทศร้อยละ 3 คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของมูลค่านำเข้าและส่งออกทั้งหมดของประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว รั้งอันดับที่ 6 ของประเทศ โดยคิดเป็นมูลค่า การส่งออก 417,910 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 มูลค่าการนำเข้า 292,740 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 และดุลการค้า 125,170 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 113 อัตราการเติบโตของการค้าต่างประเทศในมณฑลซานตงอยู่ในอันดับที่ 6 จาก 10 อันดับแรกของมณฑลและเมืองในการค้า
ต่างประเทศของจีน โดยมีอัตราการเติบโตของ
การส่งออกอยู่อันดับที่ 4 และอัตราการเติบโตของการนำเข้าอยู่ที่อันดับ 8

Picture1

微信图片_20220624120430

การส่งออก การส่งออกสินค้าหลักของมณฑลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและปริมาณการส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสแรก การส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 42.1 ของมูลค่าการส่งออกในมณฑล เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 การส่งออกสินค้าที่ใช้แรงงานมากคิดเป็นร้อยละ 19.1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 สินค้าเกษตรคิดเป็นร้อยละ 7.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 และเคมีอินทรีย์พื้นฐานคิดเป็นร้อยละ 5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.6 สินค้าข้างต้นมีส่วนช่วยในการผลักดันการส่งออกของมณฑลให้เติบโตได้มากถึงร้อยละ 14.7 การทำงานร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตตั้งต้นและอุตสาหกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นใหม่ในมณฑลซานตงมีส่วนช่วยในการผลักดันการส่งออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง อัตราการเติบโตของการส่งออกเครื่องนุ่มห่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติกส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 30

การนำเข้า ผลิตภัณฑ์สินค้าไฮเทคเป็นตัวการสำคัญในการขับเคลื่อนการนำเข้าในมณฑลซานตง การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงในมณฑลซานตงกำลังเร่งตัวขึ้น และความต้องการในการนำเข้าวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในไตรมาสแรกมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไฮเทคเป็นมูลค่า 38,180 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อย 34.3 มีส่วนช่วยในการผลักดันการเติบโตของการนำเข้าได้ถึงร้อยละ 3.4 ซึ่งเป็นกำลังหลักที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของการนำเข้าของมณฑลซานตงในไตรมาสแรก รวมถึงวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชิป อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor)  เครื่องมือและอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติสำหรับการวัด ตรวจสอบ และวิเคราะห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.2, 201.2 และ 23.9 ตามลำดับ

ในไตรมาสแรกของปีนี้ การค้าต่างประเทศของมณฑลซานตงยังคงเป็นไปในทางที่ดีต่อเนื่องจากปีที่แล้ว และเป็นการเริ่มต้นปีที่ดี ด้วยรากฐานทางเศรษฐกิจของมณฑลซานตงนั้นแข็งแกร่ง โครงสร้างการค้าต่างประเทศได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ทำให้มณฑลซานตงคงศักยภาพในการนำเข้าและส่งออก แม้ว่าจะถูกผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว

 

แหล่งที่มา:

https://news.e23.cn/jnyc/2022-04-21/2022042100184.html 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1730435521707240676&wfr=spider&for=pc 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1732889884860782275&wfr=spider&for=pc