วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 934 view

หน่วยงานทีมประเทศไทย

Team Thailand

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว

Commercial Section, Royal Thai Consulate-General, Qingdao

Address: 25F, No.9 Shangri-La Hotel Centre, Hongkong Middle Road, Qingdao 266071

Website: www.thaitradechina.cn
 

นางสาวชนิดา อินปา                       ผู้อำนวยการ

Miss Chanida Inpa                      Director

     


 

สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร ณ กรุงปักกิ่ง

Agricultural Section, Royal Thai Embassy, Beijing

40 Guang Hua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C.

Tel. +86 010 – 6532 3955,   Fax. +86 010- 6532 3950

นางสาวปทุมวดี อิ่มทั่ว                               อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร

Miss Pathumwadee Imtour                    Minister Counsellor

นางสาวจิตรานนท์ สุชาติ                            ที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร

Miss Jitranont Suchart                           Counsellor 

 


 

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ประจำกรุงปักกิ่ง

Investment Promotion Section, Royal Thai Embassy,

No.21, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C.

Tel:  +86 8531-8755-757 ,   Fax. +86 8531-8758

 

นางสาววันทนา ทาตาล                         อัครราชทูตที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมการลงทุน และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ประจำกรุงปักกิ่ง

Ms. Wantana Tatan                           Minister Counsellor (Investment Promotion) and Director of BOI Beijing OfficeDirector

   


 

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้

Tourism Authority of Thailand, Shanghai Office

Address: 2703 LCH Finance Center, 288 Nanjing Road West, Shanghai 200041, P.R.C.

Tel: +86 21-3366 3409    Fax: +86 21-3366 3410

Website: amazingthailand.org.cn

 

นายเลิศชาย หวังตระกูลดี                                   ผู้อำนวยการ

Mr. Lerdchai Wangtrakoondee                      Director

นายธำรงศักดิ์ ล้อมพงษ์พิพัฒน์                             ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

Mr. Tamrongsak Lompongpipat                     Deputy Director