หน่วยงานทีมประเทศไทย

Team Thailand

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว

Commercial Section, Royal Thai Consulate-General, Qingdao

Address: 25F, No.9 Shangri-La Hotel Centre, Hongkong Middle Road, Qingdao 266071

Website: www.thaitradechina.cn
 

 นางสาวชนิดา อินปา                          ผู้อำนวยการ

Miss Chanida Inpa                       Director

     


 

สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร ณ กรุงปักกิ่ง

Agricultural Section, Royal Thai Embassy, Beijing

40 Guang Hua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C.

Tel. +86 010 – 6532 3955, Fax. +86 010- 6532 3950


   นายอดิศร จันทรประภาเลิศ                         อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร

   Dr. Adisorn Chanprapalert                   Minister Counsellor

   นางสาวสุดปราณี  ไลออน                           ที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร

   Miss Sudpranee  Lion                           Counsellor 

 


สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้

Tourism Authority of Thailand, Shanghai Office

Address: 2703 LCH Finance Center, 288 Nanjing Road West, Shanghai 200041, P.R.C.

Tel: +86 21-3366 3409

Fax: +86 21-3366 3410

Website: www.tatshanghai.cn

 

   นายเลิศชาย หวังตระกูลดี                                    ผู้อำนวยการ

   Mr. Lerdchai Wangtrakoondee                     Director

   นางสาวพรหมเพชร เลิศรัตนปรีชา                         ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

   Mrs. Prompeth Lertratanapreecha               Assistance Director 

 


สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้

Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, Shanghai

No.18 Wan Shan Road, Chang Ning district, Shanghai 200336

 

   นางสาวอารีย์  งามศิริพัฒนกุล                          กงสุล (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน)

   Ms. Aree  Ngamsiripattanagul                  Consul (Investment Promotion)

   นางสาวมณฑรดี อมรประสิทธิ์                          รองกงสุล (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน)                

   Ms. Montaradee Amonprasitti                   Vice Consul (Investment Promotion)