วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 176 view

  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว (Qingdao)

 

  รายละเอียดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว  (Qingdao)

 

ที่ตั้ง                      15 Floors, Unit 1504-05 Shangri-La Center Tower, No. 9 Xiang Gang Zhong Road , Qingdao, PRC

วันที่ทำการ               Monday to Friday

                            09.00 - 12.00  and  13.00 - 17.00

เวลาทำการของวีซ่า     Monday to Friday

                            09.30 - 11.30 (Application Hours)

                            14.00 - 16.00 (Collection Hours)

หมายเลขติดต่อ          +(86-532) 6887 - 7038 , 6887 - 7039

โทรสาร                   +(86-532) 6887 - 7036

อีเมล                       [email protected] (Visa section) 

                             [email protected] (Office section)

เว็บไซต์                    https://qingdao.thaiembassy.org

 

   รายชื่อบุคลากร

Consul-General (Consul-General)

- นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล (MISS NABHASPORN BHUTTARICHVAL)

Consul (Consul)

- นางสาวนาฏศุภางค์ โปษยานนท์ (MISS NATSUPANG POSHYANANDA)

- นางสาวทิพวรรณ เฉลิมมีกล (MISS TIPPAWAN CHALERMMEKOL)

  รายละเอียดสำนักงาน (Office)

Commercial Section


 

ตำแหน่ง

Consul (Commercial Section)
 

ชื่อ-สกุล

นางสาวชนิดา อินปา (MISS CHANIDA INPA)