วันที่นำเข้าข้อมูล 30 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 902 view

มืองชิงต่าว (Qingdao : 青岛)

1. ข้อมูลทั่วไป

    - เมืองชิงต่าว ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนและอยู่ทางตะวันออกของมณฑลซานตง มีพรมแดนใกล้กับคาบสมุทรเกาหลีและญี่ปุ่น ทางตอนใต้ติดกับทะเลเหลือง
    - เป็น 1 ใน 15 เมืองระดับรองของมณฑลซานตงที่ได้รับอำนาจในการบริหารเศรษฐกิจ ของตนเอง และเป็นศูนย์กลางการเงิน การธนาคาร และอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเป็น 1 ใน 3 เมืองที่ถูกกำหนดเป็นเขตทดลองการค้าเสรีของมณฑลซานตง
    - เป็นเมืองท่านานาชาติ เป็นฐานทัพเรือดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจีน และมีความโดดเด่นทางด้านการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    - เป็นฐานอุตสาหกรรมผลิตรถไฟฟ้าความเร็วสูง (CRRC) ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน

2. ข้อมูลประชากร

     ปี 2563 เมืองชิงต่าว มีจำนวนประชากรทั้งหมด 9,499,800 คน

3. เศรษฐกิจ

    - ในปี 2563 เมืองชิงต่าว มี GDP 1,240,056 ล้านหยวน (GDP Growth 5.61%) และ CPI เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4

    - ทรัพยากรสำคัญ ได้แก่ ผลิตผลทางการเกษตร ทรัพยากรทางทะเล       

    - อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ปิโตรเคมี เสื้อผ้า อาหาร เครื่องจักร ยาง รถยนต์ อุปกรณ์รถไฟและเรือ
    - สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องแต่งกาย คอมพิวเตอร์

    - สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล ธัญพืช ยางพารา 

4. การท่องเที่ยว

    - เมืองชิงต่าวมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ ภูเขาเหลาซาน จัตุรัส May Fourth Square วัดจ้านซาน พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าเยอรมัน ปาต้ากวน พิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงต่าว สะพานโบราณจ้านเฉียว โบสถ์ St. Michael's Catholic 

    - ในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่เมืองชิงต่าวประมาณ 113.02 ล้านคน 

5. ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ชิงต่าว

     - เมืองชิงต่าวมีความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดเชียงใหม่ และมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับเมืองพัทยา

6. การเยือนระดับพระราชวงค์

    - กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ เยือนเมืองชิงต่าว ในปี 2551 เพื่อทอดพระเนตรวัดไท่ซิงกง - ภูเขาเหลาซาน ศูนย์อำนวยการกีฬาทางน้ำสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปักกิ่ง 2551 บริษัทผลิตเบียร์ชิงต่าว และทำเนียบอดีตผู้สำเร็จราชการชาวเยอรมนี

7. การเยือนระดับผู้นำ

    - ในปี 2555 นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายกสภาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน (ตำแหน่งในขณะนั้น) นำคณะมาเยือนเมืองชิงต่าว และรัฐบาลเมืองชิงต่าวได้มอบตำแหน่งเกียรติยศขั้นสูง “พลเมืองกิตติมศักด์” คนที่ 25 ของจีน ในฐานะผู้สร้างคุณูประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทย – เมืองชิงต่าว

    - ในปี 2558 ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนเมืองชิงต่าวเพื่อเข้าหารือและกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำเมืองชิงต่าว

    - ในปี 2559 คณะอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เดินทางเยือนเมืองชิงต่าวระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 ใน “โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของนักการทูตอาวุโสผู้มีคุณูปการต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน” เพื่อเข้าหารือและกระชับความสัมพันธ์กับเมืองชิงต่าว

    - ในปี 2560 พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะเดินทางเยือนเมืองชิงต่าวระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2560 เพื่อดูงานรถไฟฟ้าความเร็วสูง CRRC และงานวางผังเมืองCity planning และเป็นสักชีพยานในการลงนามความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การร่วมมือพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ ยางพาราไทย-จีน