2,649 view

มืองชิงต่าว (Qingdao : 青岛)

1. ข้อมูลทั่วไป

    - เมืองชิงต่าว ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนและอยู่ทางตะวันออกของมณฑลซานตง มีพรมแดนใกล้กับคาบสมุทรเกาหลีและญี่ปุ่น ทางตอนใต้ติดกับทะเลเหลือง

     - เมืองชิงต่าวเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของมณฑลซานตง ซึ่งเป็นเมืองชั้นนำในพื้นที่หลักของเขตเศรษฐกิจสีน้ำเงินคาบสมุทรซานตง เป็นเขตบุกเบิกระดับชาติที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมทางทะเลสมัยใหม่

    - เป็น 1 ใน 15 เมืองระดับรองของมณฑลซานตงที่ได้รับอำนาจในการบริหารเศรษฐกิจ ของตนเอง และเป็นศูนย์กลางการเงิน การธนาคาร และอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเป็น 1 ใน 3 เมืองที่ถูกกำหนดเป็นเขตทดลองการค้าเสรีของมณฑลซานตง

    - เป็นเมืองท่านานาชาติ เป็นฐานทัพเรือดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจีน และมีความโดดเด่นทางด้านการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล และเป็นศูนย์การวิจัยและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งชาติ

    - เป็นฐานอุตสาหกรรมผลิตรถไฟฟ้าความเร็วสูง (CRRC) ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน

    - เป็นเขตบุกเบิกระดับชาติที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมทางทะเลสมัยใหม่

2. ข้อมูลประชากร

     ปี 2566 เมืองชิงต่าว มีจำนวนประชากรทั้งหมด 10,342,100 คน

3. เศรษฐกิจ

    - ในปี 2565 เมืองชิงต่าว มี GDP 1,492,075 ล้านหยวน (GDP Growth 3.9%) และ CPI เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0

    - ทรัพยากรสำคัญ ได้แก่ ผลิตผลทางการเกษตร ทรัพยากรทางทะเล       

    - อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ปิโตรเคมี เสื้อผ้า อาหาร เครื่องจักร ยาง รถยนต์ อุปกรณ์รถไฟและเรือ

    - สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้คอนเทนเนอร์ โทรทัศน์ อุตสาหกรรมแรงงานเข้มข้น สินค้าเกษตร

    - สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดิบ สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลและเครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็ก

4. การท่องเที่ยว

    - เมืองชิงต่าวมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ ภูเขาเหลาซาน จัตุรัส May Fourth Square วัดจ้านซาน พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าเยอรมัน ปาต้ากวน พิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงต่าว สะพานโบราณจ้านเฉียว โบสถ์ St. Michael's Catholic 

    - ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2565 มีนักท่องเที่ยวเยือนเมืองชิงต่าว 64,968,500 คน 

5. ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ชิงต่าว

     - เมืองชิงต่าวมีความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดเชียงใหม่ และมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับเมืองพัทยา

6. การเยือนระดับพระราชวงค์

    - กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ เยือนเมืองชิงต่าว ในปี 2551 เพื่อทอดพระเนตรวัดไท่ซิงกง - ภูเขาเหลาซาน ศูนย์อำนวยการกีฬาทางน้ำสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปักกิ่ง 2551 บริษัทผลิตเบียร์ชิงต่าว และทำเนียบอดีตผู้สำเร็จราชการชาวเยอรมนี

    - ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยือนเมืองชิงต่าว ระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2567 เพื่อทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางวิชาการ 

7. การเยือนระดับผู้นำ

ตั้งแต่ปี 2555 - 2566   

     - ในปี 2555 นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายกสภาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน (ตำแหน่งในขณะนั้น) นำคณะมาเยือนเมืองชิงต่าว และรัฐบาลเมืองชิงต่าวได้มอบตำแหน่งเกียรติยศขั้นสูง "พลเมืองกิตติมศักด์" คนที่ 25 ของจีน ในฐานะผู้สร้างคุณูประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทย – เมืองชิงต่าว

    - ในปี 2558 ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนเมืองชิงต่าวเพื่อเข้าหารือและกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำเมืองชิงต่าว

    - ในปี 2559 คณะอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เดินทางเยือนเมืองชิงต่าวระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 ใน "โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของนักการทูตอาวุโสผู้มีคุณูปการต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน" เพื่อเข้าหารือและกระชับความสัมพันธ์กับเมืองชิงต่าว

    - ในปี 2560 พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะเดินทางเยือนเมืองชิงต่าวระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2560 เพื่อดูงานรถไฟฟ้าความเร็วสูง CRRC และงานวางผังเมืองCity planning และเป็นสักชีพยานในการลงนามความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การร่วมมือพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ ยางพาราไทย-จีน

ปี 2567 เป็นต้นม 

    - นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือเมืองชิงต่าว ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2567

    - พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม​ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เข้าร่วมการประชุม Western Pacific Naval Symposium (WPNS) ครั้งที่ 19 ณ เมืองชิงต่าว ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2567