สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องเที่ยวบินพิเศษ (เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ) ในวันที่ 14 ส.ค. 2563 ดังนี้

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องเที่ยวบินพิเศษ (เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ) ในวันที่ 14 ส.ค. 2563 ดังนี้

20 ก.ค. 2563

126 view

       ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้จะจัดเที่ยวบินพิเศษ นครเซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ ในวันที่ 14 ส.ค. 2563 ในการนี้ หากท่านใดประสงค์เดินทางกลับโดยเที่ยวบินดังกล่าว โปรดลงทะเบียนโดยตรงกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตาม QR Code ด้านล่าง ภายในวันจันทร์ที่ 27 ก.ค. 2563

       คนไทยในมณฑลซานตงที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกทางหนึ่งได้กับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ (0532) 6887 7038 – 39 ต่อ 1 ในวันและเวลาราชการ หมายเลข Hotline 176 6751 2714 (ทุกวัน 24 ชั่วโมง)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ