เมืองในมณฑลซานตง 7 เมืองได้รับการคัดเลือกให้เป็นเขตทดลองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน

เมืองในมณฑลซานตง 7 เมืองได้รับการคัดเลือกให้เป็นเขตทดลองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน

13 พ.ค. 2563

150 view

         เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 สำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประกาศอนุมัติเขตทดลองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนจำนวน 46 เมือง ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีเมืองในมณฑลซานตง 3 เมืองที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เมืองตงหยิง เมืองเหวยฟาง และเมืองหลินอี๋ ทำให้ปัจจุบัน มณฑลซานตงมีเมืองที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเขตทดลองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนรวม 7 เมือง จากเมืองทั้งหมดในมณฑล 16 เมือง โดย 4 เมืองที่ได้รับการคัดเลือกไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ เมืองชิงต่าว เมืองเวยไห่ นครจี่หนาน และเมืองเยียนไถ ทั้งนี้ กรมพาณิชย์ มณฑลซานตง เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัทที่มีคุณลักษณะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในมณฑลฯ มีจำนวน 136 บริษัท และมีอีก 10,000 กว่าบริษัทการค้าต่างประเทศที่เป็นแบบดั้งเดิมและบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการพัฒนาใหม่ด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

         ในไตรมาสแรกของปี 2563 การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนของมณฑลซานตงมีแนวโน้มที่ดี โดยมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสูงถึง 740 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 114.6% แบ่งออกเป็นการส่งออก 560 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 90.8 % และการนำเข้า 190 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 242.9% ทั้งนี้ มณฑลซานตงได้ส่งเสริมการสร้างเขตทดลองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนมาโดยตลอด และได้สนับสนุนสนามบินนานาชาติ ท่าเรือ และท่าเรือสำราญให้เพิ่มการสร้างร้านค้าปลอดภาษี เพื่อดึงดูดสถานประกอบการที่มีคุณสมบัติในการดำเนินกิจการสินค้าปลอดภาษีเข้าไปในมณฑลฯ อีกทั้ง ขยายรูปแบบการซื้อตรงของผู้บริโภค และยกเลิกนโยบายจำกัดรถยนต์มือสองโดยสิ้นเชิง รวมถึงดำเนินการโครงการนำร่องการนำเข้าซ้อนสินค้ารถยนต์ (Parallel Import)

 

*********************************************************************************

                                                                                                 จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว