ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา บริษัทในจีนย้ายเข้าไปที่มณฑลซานตงมากที่สุดในประเทศ

ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา บริษัทในจีนย้ายเข้าไปที่มณฑลซานตงมากที่สุดในประเทศ

5 พ.ค. 2563

116 view

      ปัจจุบัน หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 องค์กรในเมืองต่าง ๆ ของจีน ได้เริ่มกลับมาทำการผลิตและทำงานตามปกติแล้ว หลายอุตสาหกรรมอาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหรือค้นพบโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และในบางองค์กรได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ ในการดำเนินการยกระดับและถ่ายโอนอุตสาหกรรม

      ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563 จำนวนบริษัททั่วประเทศที่ย้ายออกไปยังต่างเมืองมีมากกว่า 2,500 องค์กร โดยบริษัทส่วนใหญ่เลือกย้ายเข้าไปในภาคตะวันออกของจีนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.17 และจำนวนบริษัทที่เลือกย้ายเข้าไปในมณฑลซานตงมีจำนวนมากกว่า 280 บริษัท ซึ่งมากที่สุดในประเทศ รองลงมาคือ มณฑลเจียงซู และมณฑลเจ้อเจียง ทั้งนี้ จากมุมมองทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากมณฑลซานตงมีแรงงานที่เพียงพอ มีการขนส่งทางบกและทางทะเลที่สะดวกสบาย ซึ่งเป็นรากฐานอุตสาหกรรมที่มั่นคง จึงทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับบริษัทในมณฑลใกล้เคียงที่จะย้ายเข้าไปก่อตั้ง โดยบริษัทส่วนใหญ่ที่ย้ายเข้าไปในมณฑลซานตงมาจาก 4 มณฑล ได้แก่ มณฑลเจียงซู มณฑลเจ้อเจียง มณฑลเหอเป่ยและมณฑลหูเป่ย

      นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทชั้นนำ 500 อันดับแรก (รวมรัฐวิสาหกิจ) และบริษัทเอกชน 500 อันดับแรกของจีน มีการกระจายตัวไปทั่วภูมิภาค โดยบริษัทในมณฑลเจียงซู มณฑลเจ้อเจียง มณฑลซานตง และนครเซี่ยงไฮ้ จัดอยู่ใน 4 อันดับแรกที่มีการกระจายตัวของบริษัทมากที่สุด โดย 3 อันดับแรกที่มีบริษัทเอกชน 500 อันดับแรกของจีนมากที่สุด ได้แก่ มณฑลเจ้อเจียง 92 บริษัท มณฑลเจียงซู 83 บริษัท และมณฑลซานตง 61 บริษัท

 

*********************************************************************************

                                                                                                 จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว