มณฑลซานตงเริ่มดำเนินการก่อสร้างสวนอุตสาหกรรมการส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศ ในนครจี่หนาน เมืองชิงต่าว และเมืองเยียนไถ

มณฑลซานตงเริ่มดำเนินการก่อสร้างสวนอุตสาหกรรมการส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศ ในนครจี่หนาน เมืองชิงต่าว และเมืองเยียนไถ

5 พ.ค. 2563

123 view

      เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานสารนิเทศ รัฐบาลมณฑลซานตงได้จัดแถลงข่าว เพื่อแนะนำเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการก่อสร้างสวนอุตสาหกรรมส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศในนครจี่หนาน เมืองชิงต่าว และเมืองเยียนไถ (ปี 2563-2568) โดยภายใน 5 ปี จะมีการส่งเสริมการก่อสร้างพื้นที่อุตสาหกรรมคุณภาพสูง 104.3 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ใน 3 เมือง ได้แก่ นครจี่หนาน 37 ตารางกิโลเมตร เมืองชิงต่าว 37.3 ตารางกิโลเมตร เมืองเยียนไถ 30 ตารางกิโลเมตร โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมแนวหน้า 5 ประเภท ได้แก่ (1) เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ (2) อุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ (3) พลังงานและวัสดุใหม่ (4) การดูแลสุขภาพและทางการแพทย์ (5) การอนุรักษ์พลังงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นที่จะสร้างพื้นที่รวบรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ ใน 3 พื้นที่ข้างต้น ได้แก่

      - นครจี่หนาน มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่รวบรวมกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์พลังงานไฮโดรเจนระดับไฮเอนด์ กลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้างสีเขียว และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ

      - เมืองชิงต่าว มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่รวบรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลและการผลิตอัจฉริยะ กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะพลังงานใหม่ และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ภายในบ้านอัจฉริยะ

      - เมืองเยียนไถ มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่รวบรวมกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุเคมีใหม่ระดับไฮเอนด์ กลุ่มอุตสาหกรรมชีววิทยาทางทะเลและการดูแลสุขภาพและทางการแพทย์ และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ระดับสูง

     ทั้งนี้ เป้าหมายภายใน 5 ปี คือในพื้นที่ดังกล่าวจะมีการรวบรวมกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัท 500 อันดับแรกของโลกมากกว่า 200 บริษัท รวมถึงโครงการอุตสาหกรรมชั้นนำในด้านต่าง ๆ ข้างต้นเข้ามาจัดตั้งและทำโครงการ โดยขนาดของพื้นที่จะมีมูลค่ารวมประมาณ 1 ล้านล้านหยวน

 

*********************************************************************************

                                                                                                 จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว