ปี 2563 คาดว่าการนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศของเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนนครจี่หนาน มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน จะเพิ่มขึ้นเป็น 8,000 ล้านหยวนถึง 10,000 ล้านหยวน

ปี 2563 คาดว่าการนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศของเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนนครจี่หนาน มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน จะเพิ่มขึ้นเป็น 8,000 ล้านหยวนถึง 10,000 ล้านหยวน

15 เม.ย. 2563

95 view

เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนนครจี่หนาน เป็นเสมือน “หัวสะพาน” ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเปิดของนครจี่หนาน และยังเป็นการสนับสนุนที่สำคัญในการสร้างสวนเทคโนโลยีขั้นสูงชั้นเยี่ยมในเขตเทคโนโลยีขั้นสูงนครจี่หนาน ในแง่ของการนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศและการพึ่งพาทางการค้าระหว่างประเทศ

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนนครจี่หนานได้มีการจัดพิธีเริ่มการก่อสร้างโครงการเขตลอจิสติกส์คลังสินค้าทัณฑ์บนเฉวียนหลินเชียนซานอย่างเป็นทางการ โดยมีพื้นที่กว่า 80,000 ตารางเมตร และคาดว่าจะมีการลงทุนรวมประมาณ 300 ล้านหยวน โดยหลังเสร็จสิ้นการก่อสร้างจะดำเนินการนำเข้าส่งออกธุรกิจอีคอมเมิร์ซและชิ้นส่วนรถยนต์เป็นหลัก นอกจากนี้ โครงการ Surface Mount Technology ของบริษัท Hong Kong Xu Dongshun Trading Co., Ltd. ในเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนนครจี่หนาน อยู่ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ในอาคารโกดัง โดยมีการวางแผนลงทุนในโครงการดังกล่าวประมาณ 300 ล้านหยวน และหลังจากโครงการ Surface Mount Technology เริ่มดำเนินงานแล้ว คาดว่าการส่งออกระหว่างประเทศใน 3 ปีแรกจะสูงถึง 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 260 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในปี 2563 ศูนย์พัฒนาเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนนครจี่หนานมีแผนที่จะเซ็นสัญญากับบริษัทในกลุ่มบริษัท 500 อันดับแรกของโลก บริษัท 500 อันดับแรกของจีน และบริษัทที่มีขนาดเล็กแต่มีคุณภาพมากกว่า 25 บริษัท อีกทั้งมีแผนสร้างระบบการให้บริการระดับมืออาชีพและครบวงจรแก่องค์กรในเขตคลังสินค้าทัณฑ์บน รวมถึงจะเพิ่มการหาผู้ประกอบการเพื่อดึงดูดการลงทุน และเพิ่มปริมาณการนำเข้าส่งออกให้สูงขึ้นเป็นเท่าตัวให้สำเร็จ โดยคาดว่า การนำเข้าส่งออกในปีนี้จะมีมูลค่ามากกว่า 17,000 ล้านหยวน ซึ่งในจำนวนนี้ การนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็น 8,000 ล้านหยวนถึง 10,000 ล้านหยวน

นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนนครจี่หนาน ยังมีแผนที่จะผลักดันการยื่นขออนุมัติการจัดตั้งเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนจางจิ่น ซึ่งคาดว่าจะผ่านการอนุมัติภายในปีนี้ ทั้งนี้ เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนจางจิ่นจะมีการพัฒนาในด้านที่แตกต่างกับเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนนครจี่หนาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาซึ่งกันและกัน โดยเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนนครจี่หนานจะมุ่งเน้นการพัฒนาการสร้างศูนย์การผลิต ศูนย์การกระจายสินค้า และศูนย์ซ่อมบำรุง ส่วนเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนจางจิ่นจะมุ่งเน้นการพัฒนาการสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนา ศูนย์ตรวจสอบและทดสอบ และศูนย์บริการการขาย 

 

*********************************************************************************

                                                                                                 จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว