ซานตงแอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศ นครจี่หนาน-กรุงโตเกียว

ซานตงแอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศ นครจี่หนาน-กรุงโตเกียว

21 ม.ค. 2563

127 view

        เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ซานตงแอร์ไลน์ได้เปิดให้บริการเส้นทางบินจี่หนาน-โตเกียว SC8887/8888 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (อังคาร/ศุกร์/อาทิตย์) ซึ่งเป็นเส้นทางการบินระหว่างประเทศเส้นทางใหม่เส้นทางแรกที่เปิดให้บริการในปีนี้ โดยใช้เวลาทำการบิน 3 ชั่วโมง 40 นาที

        ภายหลังการเปิดเส้นทางบินจี่หนาน–โตเกียว ทำให้นครจี่หนานมีเส้นทางการบินกับประเทศญี่ปุ่นรวม 3 เมือง คือ กรุงโตเกียว นครโอซากาและเมืองนาโกยา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรม และการศึกษากับนครจี่หนาน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างเขตทดลองการค้าเสรี และยังเป็นการผลักดันให้นครจี่หนานก้าวสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศและศูนย์ลอจิสติกส์ระดับภูมิภาคที่สำคัญ

         นอกจากนี้ โดยที่ในปีนี้กรุงโตเกียวจะเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิก การเปิดเส้นทางบินดังกล่าว จะทำให้การท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นคึกคักมากขึ้น และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค

 

*********************************************************************************

                                                                                                 จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว