โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง U1 เปิดตัวแล้วที่ซานตง!

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง U1 เปิดตัวแล้วที่ซานตง!

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 พ.ย. 2566

| 503 view

2e46379c-3900-4b0a-ba4e-fed8b711511c

โครงการโรงไฟฟ้าพลังลมนอกชายฝั่งแบบ single-unit capacity ที่มีกำลังใหญ่ที่สุดของจีน
ระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการผลิตแล้วที่ซานตง!

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นวันฮาโลวีนแล้ว ยังเป็นฤกษ์ดีสำหรับการเริ่มดำเนินการ “โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง U1 ระยะที่ 1” อีกด้วย โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ส่วนใดของมณฑลซานตง? วันนี้ BIC จะพาผู้อ่านทุกท่านไปทำความรู้จักกันเลย

a4e934e8-a890-445c-8dd2-bcb7053a144f_(1)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง U1 ระยะที่ 1 ตั้งอยู่ในบริเวณน่านน้ำของเขตใหม่หนานไห่  ของเมืองรองหรู่ซาน เมืองเวยไห่ มณฑลซานตง โครงการฯ ดังกล่าวมีกำลังการผลิตไฟฟ้าต่อปีสูงถึง 1,510 ล้าน kWh นอกจากนี้ยังปรากฏข้อมูลว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง เป็นโครงการแรกของโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งในพื้นที่ทะเลของเมืองเวยไห่ และยังเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมนอกชายฝั่งแบบ single-unit capacity ที่มีกำลังใหญ่ที่สุดสำหรับของจีน คาดว่าหากโครงการทั้งหมดดำเนินการเต็มกำลังการผลิตแล้ว จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึงปีละ 4,500 ​​ล้าน kWh ซึ่งเทียบเท่ากับการประหยัดถ่านหินได้ถึง 1.4 ล้านตันต่อปี  

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปี 2566 มณฑลซานตงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทนคุณภาพสูงเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวและคาร์บอนต่ำ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 14 ของจีน ซึ่งมุ่งพัฒนาฐานพลังงานสะอาดหลัก 9 แห่ง และฐานพลังงานลมนอกชายฝั่งหลัก 4 แห่ง ทั่วประเทศจีน โดยฐานพลังงานลมนอกชายฝั่งมณฑลซานตง เป็นหนึ่งในฐานพลังงานลมนอกชายฝั่งหลัก 4 แห่งตามแผนฯ ข้างต้นของจีน ซึ่งโครงการนี้จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพการพัฒนาพลังงานทดแทนคุณภาพสูงของมณฑลซานตงได้อีกด้วย

ในส่วนของประเทศไทย แม้ว่าการพัฒนาพลังลมนอกชายฝั่งจะยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก แต่ก็เป็นโอกาสดีที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเป็นแนวทางหรือแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันได้ในอนาคต

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว

แหล่งที่มา:
https://www.jfdaily.com/sgh/detail?id=1165703
https://www.in-en.com/article/html/energy-2302929.shtml