เมืองชิงต่าวเริ่มโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในโลก

เมืองชิงต่าวเริ่มโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในโลก

11 พ.ย. 2563

16 view

       เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอุโมงค์ใต้อ่าวเจียวโจว แห่งที่ 2 ณ เขตใหม่ชายฝั่งทะเลตะวันตก เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง เป็นการเชื่อมเส้นทางทางบกระหว่างเขตใหม่ชายฝั่งทะเลตะวันตกและเมืองชิงต่าวบริเวณใกล้กับท่าเรือชิงต่าว ระยะทางหลัก 15.89 กิโลเมตร ส่วนที่จะอยู่ใต้น้ำทะเลเป็นระยะทาง 11.2 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น 2 ทิศทาง ฝั่งละ 3 ช่องทาง และมีช่องทางบริการฉุกเฉินภายในอุโมงค์ด้วย ส่วนที่ลึกที่สุดอยู่ใต้ระดับน้ำทะเล 155 เมตร ต้องเคลื่อนย้ายหินกว่า 8 ล้านคิวบิกเมตร ออกมาจากใต้ทะเล ซึ่งมีปริมาตรมากกว่าอุโมงค์ Seikan ของญี่ปุ่น (5.2 ล้านคิวบิกเมตร) และอุโมงค์ Channel ของช่องแคบอังกฤษ (4.8 ล้านคิวบิกเมตร) เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นอุโมงค์ทางหลวงใต้ทะเลที่ยาวที่สุด มีขนาดการก่อสร้างใหญ่ที่สุด และมีความซับซ้อนในการก่อสร้างที่สุดในโลก (ปัจจุบัน อุโมงค์ใต้ทะเลที่ยาวที่สุดและอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลลึกที่สุดของโลก คือ อุโมงค์ Ryfylke ของนอร์เวย์ มีระยะทาง 14.4 กิโลเมตร)

       อุโมงค์แห่งใหม่นี้ มีความยาวเป็น 2 เท่าของอุโมงค์อ่าวเจียวโจวแห่งแรก (ระยะทาง 7.8 กิโลเมตร) ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และลดความคับคั่งของการจราจรที่มีรถยนต์สัญจรผ่านทางอุโมงค์และสะพานข้ามทะเลอ่าวเจียวโจวมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การสร้างเส้นทางเชื่อมแห่งใหม่เป็นอุโมงค์ เนื่องจากจะไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมจากภายนอก เช่น หมอก ฝน หิมะ และไม่กีดขวางเส้นทางการเดินเรือทางทะเล และที่สำคัญ คือ จะอนุญาตให้รถบรรทุกและรถขนส่งขนาดกลางใช้ช่องทางได้ ซึ่งอุโมงค์แห่งแรกอนุญาตเพียงรถยนต์โดยสารเท่านั้น

       การก่อสร้างอุโมงค์นี้ เป็นโครงการขนาด Mega Project ของเมืองชิงต่าว และเป็นส่วนหนึ่งในแผน พัฒนาเมืองชิงต่าวในระยะ 5 ปี ครั้งที่ 14 ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของคาบสมุทรเจียวตงในการแข่งขันระดับทั้งในและนอกประเทศ และช่วยยกระดับเมืองชิงต่าวในการเปิดสู่ภายนอก คาดว่าอุโมงค์แห่งใหม่นี้ จะช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างเขตตะวันออกและเขตใหม่ชายฝั่งทะเลตะวันตกของเมืองชิงต่าว ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญ รวมทั้ง เป็นที่ตั้งของเขตสาธิตความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและประเทศสมาชิก SCO และเขตทดลองการค้าเสรีในมณฑลซานตง และเป็นการสนับสนุนการเชื่อมโยงทางด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ของความร่วมมือระหว่างประเทศ Belt and Road อีกด้วย