แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสาร Transit และ Transfer ที่ประเทศไทย

แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสาร Transit และ Transfer ที่ประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 มิ.ย. 2565

| 56 view

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสาร Transit และ Transfer ที่ประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดตาม infographic ด้านล่างนี้

Transit-Transfer_in_Thailand_-_July_2022_ไทย

 

Transit-Transfer_in_Thailand_-_July_2022_-_CN

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ