กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่รองนายกเทศมนตรี เมืองชิงต่าว ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ เนื่องในโอกาสฉลองเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย วันที่ 15 เมษายน 2564

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่รองนายกเทศมนตรี เมืองชิงต่าว ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ เนื่องในโอกาสฉลองเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย วันที่ 15 เมษายน 2564

21 เม.ย. 2564

27 view

            เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายเซวีย ชิ่งกั๋ว รองนายกเทศมนตรี เมืองชิงต่าวเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย ณ บ้านพักกงสลุใหญ่ โดยมีนายมู่ จวิ้นเตี่ยน อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศ เมืองชิงต่าว นางชู เหลียนหยู่ ประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำเมืองชิงต่าว และคณะ เข้าร่วมด้วย

            การหารือครั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้รับทราบถึงการจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนชาวชิงต่าว และกิจกรรมสำคัญที่จะจัดขึ้นในเมืองชิงต่าว เมืองชิงต่าวได้รับความสำคัญในการจัดสรรวัคซีน เนื่องจากเมืองชิงต่าวเป็นเมืองแห่งท่าเรือ ทั้งนี้ เมืองชิงต่าวมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากในการใช้ประโยชน์จากความตกลงต่าง ๆ อาทิ RCEP และ SCO เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและกระชับความสัมพันธ์กับประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมจะสนับสนุนกิจกรรมในเมืองชิงต่าวอย่างเต็มที่ พร้อมนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ขอให้ผู้บริหารของชิงต่าวสนับสนุนให้นักธุรกิจชาวชิงต่าวไปลงทุนที่ไทยเพิ่มขึ้นด้วย

            ก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยง สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมสาธิตการรดน้ำอวยพรให้แก่คณะ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย ซึ่งฝ่ายจีนแจ้งว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมในพิธีรดน้ำอวยพรนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทย

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ