เที่ยวบินกลับประเทศไทยที่มีโควต้าสำหรับการกักตัวโดยภาครัฐออกค่าใช้จ่ายให้ (State Quarantine) ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564

เที่ยวบินกลับประเทศไทยที่มีโควต้าสำหรับการกักตัวโดยภาครัฐออกค่าใช้จ่ายให้ (State Quarantine) ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564

21 ม.ค. 2564

119 view

เอกสารประกอบ

41._ปชส._เที่ยวบินกลับ_ปทท._-_ก.พ.-มี.ค._64.pdf