เที่ยวบินกลับประเทศไทยที่มีโควต้าสำหรับการกักตัวโดยภาครัฐออกค่าใช้จ่ายให้ (State Quarantine) ในเดือนพฤษภาคม 2564

เที่ยวบินกลับประเทศไทยที่มีโควต้าสำหรับการกักตัวโดยภาครัฐออกค่าใช้จ่ายให้ (State Quarantine) ในเดือนพฤษภาคม 2564

16 เม.ย. 2564

84 view

7._ปชส._เที่ยวบินกลับ_ปทท._-_พ.ค._2564