สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเขตทดลองความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า เมืองชิงต่าว ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค RCEP และงานสัมมนาการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค RCEP

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเขตทดลองความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า เมืองชิงต่าว ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค RCEP และงานสัมมนาการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค RCEP

22 ม.ค. 2564

32 view

        เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเขตทดลองความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า เมืองชิงต่าว (Qingdao Innovation Pilot Zone for Economic and Trade Cooperation) ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ณ ท่าเรือสำราญนานาชาติเมืองชิงต่าว โดยมีนายจ้าว หาวจื้อ รองเลขาธิการพรรคฯ และนายกเทศมนตรีเมืองชิงต่าว นายหวาง หลู่หมิง รองเลขาธิการพรรคฯ และประธานสภาผู้แทนประชาชนเมืองชิงต่าว และนายหลี่ เฟิ่งลี่ กรรมการและผู้จัดการบริษัท ซานตง พอร์ต กรุ๊ป เข้าร่วมพิธี

        ต่อมา ได้มีการจัดงานสัมมนาการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค RCEP ณ โรงแรมแชงกรี-ลา โดยมีนายจาง จวิน รองนายกเทศมนตรี เมืองชิงต่าว และผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ประเทศไทย เกาหลีใต้และญี่ปุ่น สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศของไทยประจำเมืองชิงต่าว รวมถึงหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษาและบริษัทสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ภายในงานสัมมนาฯ ผู้แทนจากแต่ละประเทศได้ร่วมกันหารือถึงโอกาสและความท้าทายที่ RCEP จะนำมาสู่การพัฒนาของเมืองชิงต่าว โดยนางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้ร่วมแสดงความยินดีและให้ความคิดเห็นในการหารือดังกล่าวด้วย

        เขตทดลองความร่วมมือฯ ตั้งอยู่ในเขตซื่อเป่ย เมืองชิงต่าว มีพื้นที่การก่อสร้างรวม 34.2 ตารางกิโลเมตร และมีเงินลงทุนสำหรับการก่อสร้างระยะแรกกว่า 10,000 ล้านหยวน ถือเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของ RCEP เนื่องจากมีข้อได้เปรียบในตำแหน่งที่ตั้งและศักยภาพที่โดดเด่นในด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการขนส่งทางเรือ ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ต้องการให้ท่าเรือเมืองชิงต่าวพัฒนาไปเป็นท่าเรือชั้นนำของโลก และทำให้เป็นท่าเรือสีเขียว (อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณท่าเรือ) เมืองชิงต่าวจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ท่าเรือเมืองชิงต่าวกลายเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญและขยายเส้นทางการขนส่งสินค้าออกไปอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ