กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว หารืออธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเมืองเต๋อโจว ผ่านระบบ Video Conference วันที่ 9 กันยายน 2563

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว หารืออธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเมืองเต๋อโจว ผ่านระบบ Video Conference วันที่ 9 กันยายน 2563

14 ก.ย. 2563

38 view

      เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว หารือกับนางซ่ง เสียวเหม่ย อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเมืองเต๋อโจว ผ่านระบบ video conference โดยมีนางเฟิง หลิน และนางถาน หมิงหมิ่ง รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเมืองเต๋อโจว นางหลี่ จิ้ง รองอธิบดีแผนกบ้านพี่เมืองน้อง และนางสาวสวี ฮุ่ย หัวหน้าฝ่ายทั่วไปฯ เข้าร่วม

      อธิบดีฯ กล่าวขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่สนับสนุนและร่วมมือในการจัดงานเทศกาลไทย-เต๋อโจว ครั้งที่ 1-2 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งชาวเมืองเต๋อโจวให้ความสนใจ และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก สำนักงานการต่างประเทศฯ พร้อมให้การสนับสนุนในการร่วมกันจัดงานเทศกาลไทย-เต๋อโจว ครั้งที่ 3 ภายใต้ข้อจำกัดของการจัดงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จึงเสนอความคิดเห็นให้จัดงานเทศกาลในรูปแบบออนไลน์ อาทิ การจัดสัมมนามิติต่าง ๆ ในประเทศไทย การแนะนำ E-commerce รวมทั้ง เชิญกงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้กล่าวประชาสัมพันธ์สินค้าไทยและวัฒนธรรมไทยผ่านรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น

      กงสุลใหญ่ฯ มีความเห็นพ้องในการร่วมจัดงานเทศกาลครั้งนี้ พร้อมทั้ง จะหารือกับพันธมิตรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เคยร่วมจัดงานเทศกาลไทย เพื่อร่วมจำหน่ายสินค้าบนแพลทฟอร์ม E-commerce ในครั้งนี้

      สถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานการต่างประเทศเมืองเต๋อโจว ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมระหว่างกันมาโดยตลอด เป็นผลให้เกิดความนิยมสินค้าไทย วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวไทยในหมู่ชาวเต๋อโจวเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยก่อนหน้าการแพร่ระบาด มีประชาชนชาวเต๋อโจวเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 และจากการสำรวจผลการจัดงานเทศกาลไทยร่วมกัน อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเมืองเต๋อโจวได้แจ้งให้ทราบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ชาวเต๋อโจวเลือก หากจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ดังนั้น สำนักงานฯ จึงประสงค์จะร่วมจัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 3 กับสถานกงสุลใหญ่ฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ