สิ้นสุดการรอคอย สถานีรถไฟใต้ดินสำเร็จรูปครบวงจรแห่งแรกของจีนสร้างเสร็จแล้ว

สิ้นสุดการรอคอย สถานีรถไฟใต้ดินสำเร็จรูปครบวงจรแห่งแรกของจีนสร้างเสร็จแล้ว

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ค. 2565

| 427 view

ด้วยแนวคิดที่พัฒนามาจากการต่อบล็อกของเล่น เมืองชิงต่าวหัวใสผุดไอเดียสร้าง “สถานีรถไฟใต้ดินสำเร็จรูป” แห่งแรกของจีน โดยได้ประกอบสถานีสำเร็จรูปแห่งแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 สถานีแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า “สถานี Keluoshi (可洛石站)” อยู่ในโครงการรถไฟใต้ดินเมืองชิงต่าวสายที่ 6 ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยโครงการระยะแรกมีระยะทาง 30.8 กิโลเมตร ประกอบด้วย 21 สถานี เริ่มจากสถานี Qintunlu  (亲屯路站) และสิ้นสุดที่สถานี Shengtaiyuan (生态园站) ในจำนวนสถานีทั้งหมดจะมีสถานีแบบสำเร็จรูป 6 สถานี
สถานี Keluoshi มีลักษณะเป็นสถานีมาตรฐานที่มีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น มีส่วนประกอบทั้งหมด 512 ชิ้น น้ำหนักรวม 23,000 ตัน ใช้คนงานเพียง 30 คน และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประกอบ 6 เดือน โดยได้มีการนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการวางแผนก่อสร้าง อาทิ เทคโนโลยีการสแกนด้วยเลเซอร์ 3 มิติและเทคโนโลยี BIM (การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร) ทำให้สามารถควบคุมความแม่นยำในการประกอบชิ้นส่วนสำเร็จรูป รวมถึงช่วยให้การออกแบบ การผลิต และการประกอบมีความแม่นยำมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการก่อสร้างสถานีรถไฟแบบเดิมแล้ว สถานีรถไฟสำเร็จรูปสามารถช่วยลดจำนวนแรงงานได้มากถึงร้อยละ 80 ลดระยะเวลาในการก่อสร้างร้อยละ 70 ทั้งยังช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายจากวัสดุก่อสร้าง ลดขยะจากการก่อสร้างได้มากถึงร้อยละ 60 รวมไปถึงช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึงร้อยละ 20

นอกจากนี้ ในการดำเนินการก่อสร้างรถไฟไต้ดินสาย 6 นี้ ยังได้มีการพัฒนาเครื่องมือก่อสร้างสำหรับสถานีรถไฟใต้ดินสำเร็จรูป อาทิ เครนขาสูงอัจฉริยะขนาด 160 ตัน พร้อมรถเข็นแบบแยกส่วนมาใช้ในการประกอบ เพื่อทำให้มั่นใจในความแม่นยำของประกอบส่วนประกอบต่าง ๆ และความปลอดภัยในการยกส่วนประกอบขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ในระหว่างการการวิจัยและพัฒนาสถานีรถไฟใต้ดิน สาย 6 ของเมืองชิงต่าว ได้มีการจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีต่าง ๆ สำหรับการก่อสร้างสถานีสำเร็จรูปแล้วรวม 18 รายการ และได้รับการจัดอันดับจากสมาคมวิศวกรรมโยธาแห่งประเทศจีนให้เป็น “โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีการขนส่งทางรางในเมือง” โดยโครงการนี้มีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนโฉมการก่อสร้างรถไฟใต้ดินจากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเน้นเทคโนโลยีอย่างเข้มข้น

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว

แหล่งที่มา:

https://news.qingdaonews.com/qingdao/2022-04/28/content_23184076.htm (วันที่ 28 เม.ย. 2565)
http://shandong.chinadaily.com.cn/2022-04/27/c_747626.htm (วันที่ 28 เม.ย. 2565)