👩‍🎓📚 สมัครวีซ่าเรียนต่อไทย ทำไมไม่ผ่าน? 🤷‍♂️

👩‍🎓📚 สมัครวีซ่าเรียนต่อไทย ทำไมไม่ผ่าน? 🤷‍♂️

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ย. 2566

| 63 view

หน้าปก

 

วิดีโอประกอบ

สมัครวีซ่าเรียนต่อไทย ทำไมไม่ผ่าน? 👩‍🎓📚