สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2565

| 213 view

           เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีนางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย เข้าร่วม ในพิธี กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และเป็นตัวแทนสถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทย และประชาชนชาวไทยในมณฑลซานตง กล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ประธาน นำผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

          ในโอกาสเดือนมหามงคลนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดจ้านซาน เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริจาควัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหารเจ อาทิ ผักสด และอาหารแห้ง ให้แก่วัดจ้านซาน เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนที่เข้าไปสักการะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ