สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ค. 2565

| 30 view

          เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕) โดยมีนางสาวนาฏศุภางค์ โปษยานนท์ กงสุล รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย เข้าร่วม ทั้งนี้ ในพิธี กงสุลฯ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และเป็นตัวแทนสถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทย และประชาชนชาวไทยในมณฑลซานตง กล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ประธาน นำผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

          นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดจ้านซาน เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริจาควัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหารเจ อาทิ ผักสด และอาหารแห้ง ให้แก่วัดจ้านซาน เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนที่เข้าไปสักการะ

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ