วีดิทัศน์คำกล่าวของกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว แสดงความยินดีเนื่องในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเขตทดลองความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า เมืองชิงต่าว ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค RCEP

วีดิทัศน์คำกล่าวของกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว แสดงความยินดีเนื่องในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเขตทดลองความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า เมืองชิงต่าว ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค RCEP

22 ม.ค. 2564

112 view

วีดิทัศน์คำกล่าวของกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว แสดงความยินดีเนื่องในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเขตทดลองความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า เมืองชิงต่าว ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค RCEP ในวันที่ 18 มกราคม 2564 รวมทั้ง ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดฐานฯ แห่งนี้ จะครอบคลุมร้อยละ 30 ของประชากรโลก และร้อยละ 28 ของมูลค่าการค้าโลก

วิดีโอประกอบ

วีดิทัศน์คำกล่าวของกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว แสดงความยินดีเนื่องในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเขตทดลองความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า เมืองชิงต่าว ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค RCEP