สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอเชิญชวนชาวไทยลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังธรรมะออนไลน์ โดยพระอาจารย์อุทัย ฌานุตฺตโม แห่งวัดป่าห้วยลาด จ. เลย ในวันศุกร์ที่ 17 ก.ย. 2564 เวลา 14.00 น. (เวลาจีน)

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอเชิญชวนชาวไทยลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังธรรมะออนไลน์ โดยพระอาจารย์อุทัย ฌานุตฺตโม แห่งวัดป่าห้วยลาด จ. เลย ในวันศุกร์ที่ 17 ก.ย. 2564 เวลา 14.00 น. (เวลาจีน)

13 ก.ย. 2564

9 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอเชิญชวนชาวไทยลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังธรรมะออนไลน์ โดยพระอาจารย์อุทัย ฌานุตฺตโม แห่งวัดป่าห้วยลาด จ. เลย ในวันศุกร์ที่ 17 ก.ย. 2564 เวลา 14.00 น. (เวลาจีน) รายละเอียดดังปรากฏตามแนบ

ปชส._ธรรมะสัญจร_17_ก.ย._2564

เอกสารประกอบ

ปชส._ธรรมะสัญจร_17_ก.ย._2564.pdf